Nová poji??ovna Chubb

Spole?nost Chubb je v celosvětovém mě?ítku největší ve?ejně obchodovatelná ne?ivotní pojiš?ovna. Prost?ednictvím svých pobo?ek v 54 zemích světa poskytuje majetkové, odpovědnostní, úrazové, doplňkové zdravotní a ?ivotní pojištění klient?m ze všech obor? ?inností. Stejně tak poskytuje i zajištění svým partner?m v oblasti pojiš?ovnictví.

Cestovní a úrazové poji?tění

Chraňte svá nejcennější aktiva – své zaměstnance

Zjistěte více 
草莓视频app在线下载